Lekcja Szachów 1 - Szachownica

Wszystko o szachownicy


Zaczynajmy!

Jak zbudowana jest szachownica? Standardowe szachownice nie różnią się od siebie swoją zasadniczą budową. Szachownica ma kształt kwadratu o długości boków 8 na 8 pól co daje nam 64 pola. Pola szachowe są białe i czarne, czy by być bardziej precyzyjnym jasne i ciemne. Czarne i białe pola, mogą być reprezentowane przez inne kolory, np. ciemny I jasny brąz czy żółte i czarne pola. Chodzi tylko o to, by pola były czytelne i odróżniały się od siebie. Na potrzeby naszych lekcji zastosujemy klasyczny zestaw pionków i czarno białą szachownice.

Image Hosted by ImageShack.us


Proste zasady panujące na szachownicy:


1) Jeden kwadrat czarny czy biały to jedno pole. Będziemy używać pojęcia pola, by określić jaką odległość na szachownicy może pokonać odpowiednia figura.

2) Na jednym polu może stać tylko jedna figura czy pionek.

3) Większość szachownic posiada numeracje. Numeracja służy do zapisywania rozgrywek. Czy w przypadku korespondencyjnej gry w szachy do wskazywania kolejnych ruchów. Zwróć uwagę, że każde pole na szachownicy ma swój indywidualny numer tworzony w oparciu o zestawienie Liter wyznaczających pionowe linie i cyfr wyznaczających kolejne rzędy. I tak np. Biała wieża stoi na Polu A1.

4) Strony szachownicy - Biała wieża zawsze stoi na polu A1 a czarna na A8. Jest to istotne gdy prowadzi się zapis partii.