Lekcja Szachów 3.3 - Promocja pionka

Specjalna zdolność pionka – Promocja


Promocja to awans pionka na figurę, którą sami wybieramy. Najczęściej pionka zamienia się na hetmana dlatego że jest to najsilniejsza figura. Tu wyjaśniam pewne często pojawiające się wątpliwości – otóż są gracze którzy twierdzą, że możemy promować piona tylko na jedną ze zbitych figur (tych które w czasie gry utraciliśmy) to nie prawda! Nawet jeśli w grze jest hetman (na szachownicy)to możemy mieć jeszcze i 8 hetmanów czyli tyle ile mamy pionków jeśli uda nam się je doprowadzić do linii końcowej. Promocja ma miejsce wtedy gry Twój pionek dojdzie do linii końcowej szachownicy – czyli po stronie przeciwnika. Jeśli grasz białymi będzie to linia 8 jeśli czarnymi linia 1. Nie jest to proste zadanie dlatego pionek po dotarciu do linii końcowej szachownicy zamienia się w dowolnie wybrana figurę.Dobre i słabe strony pionka
:

Dobre strony:
Masz aż 8 pionków w grze.
Jeśli pionki dobrze ze sobą współpracują – ochraniając się nawzajem tworzą bardzo silną formacje.
Pionki możemy promować na figury.

Słabe strony:
Pionki są powolne – mają mały zasięg.
Osamotniony pion jest bezbronny.