Lekcja Szachów 4.1 - Atak wieży

Atak wieży w szachach


Wieża bije tak jak się porusza. Czyli jeżeli figura przeciwnika stoi w linii ruchu wieży może zostać zbita. Wieża wchodzi na pole na którym stała figura przeciwnika. Wieża najmocniejsza jest w końcowej fazie gry – gdy na szachownicy jest już więcej przestrzeni.

Zdublowane wierze

Atak dwóch zdublowanych wierz jest bardzo skuteczny jedna wieża ochrania drugą. Często stosuje się tą technikę do ataku na zasłoniętego pionami króla..Dobre i słabe strony wieży:

Dobre strony:
Wieża ma bardzo duży zasięg
Wieża jest bardzo mocna w końcowej fazie gry

Słabe strony:
Nie łatwo jest wprowadzić wieże do gry – w pierwszej fazie gry wieża ze względu na swoje położenie nie uczestniczy.